NL

Bij kinderen en jongeren met communicatieve uitdagingen moet niet de nadruk liggen op vaardigheidstraining maar op training van sociaal begrip en sociale flexibiliteit.

Structuur aanbieden is belangrijk maar moet een middel zijn, geen doel op zich. Sociale vaardigheden worden bij kinderen met interactieproblemen doorgaans getraind met een gedragsmatige aanpak (het repeteren van gewenst gedrag), in de veronderstelling dat die in soortgelijke, nieuwe situaties toegepast kunnen worden. Te vaak wordt met deze aanpak meer het ritualistisch gedrag versterkt en het geheugen getraind, en niet de sociale flexibiliteit.

Om sociaal vaardig te worden, bereidt Inter-Acting de kinderen voor op het onverwachte en focust op de variatie, de verrassing. Sleutelvoorwaarden om met meer plezier en minder angst, dus met meer zelfvertrouwen, zinvol te communiceren. Geheugen is in de regel al in overvloed aanwezig bij ‘speciale’ kinderen, die - door te gedetailleerd in het leven te staan - veelal door de bomen het bos niet zien. Inter-Acting traint de interactie om ze het bos te laten zien. Kinderen groeien in alle opzichten als ze een band ontwikkelen met de ander. Want communiceren (‘something in common’) doe je op zijn minst met zijn tweeen!

Theatertechnieken, zoals drama en improvisatie, zijn unieke instrumenten om gevoelens te ontdekken en uit te drukken via stem, taal en lichaam. De Inter-Acting -visie is om bij iedere jonge acteur de eigen, individuele motivaties bloot te leggen en te ontwikkelen, waarbij het aangaan van relaties en creatief spel sterk wordt aangemoedigd.

De voordelen van drama en theaterrtechnieken op een rij:

Fotografie: John Dekker
Website: WebCat Solutions