NL

Inter-Acting is een schoolproject
ooit gestart in samenwerking met
het Orion College in Amsterdam.

Parallel aan de improvisatie- en theaterlessen in Amsterdam heeft Inter-Acting ook op het Orion College (zowel in de Burgemeester Eliasstraat als in de Zekeringstraat) improvisatie trainingen voor leerlingen van het speciaal onderwijs verzorgd.

Spelenderwijs leren is hier het credo. Ook hier geldt dat ook veel meer de improvisatiekant benadrukt wordt om vooral het sociale ‘begrijpen’ en het flexibele denken van scholieren te verhogen.

Een diploma halen wordt pas echt leuk als je ook enigszins in staat bent een spontaan en zinvol gesprek te voeren.

Voor meer informatie neem contact op met drs. Saskia Maas.

Fotografie: John Dekker
Website: WebCat Solutions