NL

De voordelen van het gebruik van improvisatie, drama en andere theatertechnieken bij kinderen met autisme:

Lol:

Plezier hebben is geld op de bank zogezegd. Het versterkt de motivatie en vermindert stress. Theater en improvisatie voedt spelenderwijs de humor en het lachen. Het is een leuke en veilige manier om met anderen te communicaren en samen te werken. Theater combineert de ideeën en vaardigheden van alle jonge acteurs, en in dit samenwerkingsproces zit discussie, onderhandeling, repeteren en de opvoering besloten.

Zelfvertrouwen:

Risico's durven nemen in drama en improvisatie workshops en de opvoering daarvan voor een zaal, leren de jonge acteur om op zijn eigen ideeën en vaardigheden te vertrouwen.

Verbeeldingskracht:

Om een bekende uitspraak van Albert Einstein aan te halen: "Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis". Het maken van creatieve keuzes, het bedenken van nieuwe ideeën, en het opfrissen van vertrouwde stof, is essentieel bij improvisatie en drama.

Empathie:

Rollen spelen vanuit verschillende situaties, uit andere tijden, en van andere culturen, promoot medeleven en tolerantie voor meningen en gevoelens van anderen. Acteren draait om het begrijpen van emoties en hoe die uit te drukken.

Concentratie:

Acteren, oefenen, repeteren , en opvoering ontwikkelen een blijvende focus op geest, lichaam en stem.

Communicatieve vaardigheden:

Theaterspel vergroot de verbale en non-verbale manier om ideeën weer te geven en voor het voetlicht te brengen. Het verbetert de stemoverdracht, de articulatie van woorden, vloeiend een taal kunnen spreken, en de overtuigingskracht. Luister- en observatietechnieken verbeteren eveneens.

Probleemoplossend:

De jonge acteurs krijgen les in hoe te communiceren met het publiek in de wie, wat, waar en waarom-vorm. Improvisatie bevordert snel oplossend gericht denken. Je leert soepeler in het leven te staan.

Uitlaatklep voor gevoelens:

Alsof-spel en drama geven de jonge acteur de gelegenheid om een palet aan gevoelens te etaleren. Agressiviteit en spanning worden in een veilige omgeving gekanaliseerd, en verminderen asociaal gedrag.

Ontspanning:

Veel theater activiteiten verminderen de stress door een uitlaatklep te bieden voor geestelijke, lichamelijke en emotionele spanning.

Zelfdiscipline:

Het proces dat je voert van ideeën, naar actie, naar uiteindelijke uitvoering leert je het repeteren en je doorzettingsvermogen te waarderen. Acteren en de creatieve bewegingen daarbij, vergroten de zelfcontrole.

Vertrouwen:

De sociale interactie en het nemen van risico's in drama en theatertechnieken ontwikkelen het vertrouwen in jezelf, in anderen, en in het proces zelf.

Geheugen:

Repeteren en de uitvoering daarvan in woord en gebaar versterken het geheugen.

Sociaal bewustzijn:

Legenden, mythen, gedichten, verhalen en toneel die verwerkt worden in opvoeringen, leren de jonge acteur iets over sociale verschillen tussen andere culturen, van zowel vroeger als nu.

Lichaamskracht en prikkelverwerking:

Lichaamsbeweging in het theater verbetert flexibiliteit, coördinatie, balans en controle.

Fotografie: John Dekker
Website: WebCat Solutions