NL

Betekenisvolle communicatie is, naast uiteraard taalbegrip, vaak vooral voelsprieten hebben voor non-verbale signalen zoals stemgeluid & volume, lichaamstaal, en gezichtsuitdrukking.

Asperger-kinderen bijvoorbeeld zijn vaak goede imitators die gedeeltes uit hun favoriete film of tv programma bijna letterlijk en met veel gevoel voor nuance kunnen naspelen, maar veelal in een 1 op 1 gesprek de non-verbale communicatie niet begrijpen. Een knikje met het hoofd, een grimas, hoe je kijkt, of een stemverandering, worden verkeerd begrepen of worden niet eens opgemerkt. Of woorden en uitdrukkingen worden absoluut genomen. Woordgrapjes zijn aan hen niet besteed. Het spelen met de taal is hen vreemd.

Deze kinderen die moeite hebben met contact maken en vooral contact houden met een ander, worden sociaal kneedbaarder als zij het gevoel hebben dat ze een ‘rol’ mogen spelen. Juist het podium biedt ze de veiligheid om zich op hun gemak te voelen, en zich open te stellen voor anderen. Bij de meesten onder ons is dat juist andersom: de schijnwerper remt ons om flexibel te denken en soepel te communiceren.

Kennelijk is dat voor deze speciale kinderen minder confronterend ‘in het theater’ dan thuis, op straat of op school in een direct en spontaan - en dus improviserend - gesprek. Want als je moeite hebt om je te verplaatsen in de ander en je niet of nauwelijks in staat bent te overpeinzen hoe je zelf overkomt op een ander, dan ken je weinig ‘plankenkoorts’ zogezegd. Daar speelt Inter-Acting letterlijk op in. Om Johan Cruijff te citeren: "Elk nadeel heeft zijn voordeel".

Met de basisprincipes van het improvisatietheater gaan de professionele acteurs en actrices, tesamen met de begeleiders van ChildCenter, met de kinderen aan het werk. De kinderen ervaren hoe ze met anderen kunnen samenwerken, hoe ze elkaars ideeën kunnen aanvullen en hoe ze met veel plezier van anderen kunnen leren. Scriptgedrag wil Inter-Acting in het theater ombuigen naar zinvolle interactie. Van imitatie via conversatie naar improvisatie.

Fotografie: John Dekker
Website: WebCat Solutions